【PS教程】 偏动漫电影风格后期制作技巧

学习

凤凰院凶真lok'tar-FAKETO:

因为这套图有好多人来私信询问后期方法,干脆就做个教程好了首先感谢一下之前楦神分享的思路,以及之前阿远讲课时提到的细节全篇主要讲解高反差锐化和高光扩散的应用


全程请无视jpg修图的渣画质


对比图出境感谢 @柚子Yozi、 原片地址  http://ptassadar.lofter.com/post/3c4688_5a9de1c


------------------...

  2015-02-05 0 1879
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 咸鱼-DSLRbar | Powered by LOFTER